Life Quotes In Telugu

Life Quotes In Telugu

Top 20 Life Quotes In Telugu

Best Life Quotes In Telugu జీవితం అంటే నిన్ను నువ్వు చూసుకోవటం కాదు, నిన్ను నువ్వు రూపు దిద్దుకోవటం.   నీకు కావలసిన దాని కోసం శ్రమించకుండా, పోగొట్టుకున్న దాని గురించి ఏడవటం మూర్ఖత్వం అవుతుంది. అర్థరహితమైన మాటలకన్నా, అర్థవంతమైన నిశ్శబ్దం చాలా గొప్పది. ఎక్కువగా నమ్మటం, s ఎక్కువగా ప్రేమించటం, ఎక్కువగా ఆశించటం ఫలితంగా వచ్చే బాధ కుడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది. కాలం నువ్వు కలిసే వ్యక్తులను నిర్ణయిస్తుంది, హృదయం మీరు కోరే వ్యక్తులను …

Top 20 Life Quotes In Telugu Read More »

Life Quotes In Telugu

Top 30 Life Quotes In Telugu

In This Quote You Can Share Life Quotes In Telugu ఒక పనికి సంబంధించి ఎక్కువ సమయాన్ని ఆలోచించటానికే వెచ్చిస్తుంటే…. నీవు దానిని ఎప్పటికీ పూర్తి చేయలేవు జీవితంలో మనం అన్నింట్లో బెస్ట్‌గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మనం కోరుకున్న దాని కోసం బెస్ట్‌గా ప్రయత్నిస్తే చాలు. తుఫానును తట్టుకొని నిలిచినవే బలమైన చెట్లు. అలాగే జీవితంలోని బలమైన తుఫాన్లనే కష్టాలను ఎదుర్కొని నిలిచిన వ్యక్తులే తిరుగులేని వారిగా రూపాంతరం చెందుతారు. ఓటమి భయాన్ని …

Top 30 Life Quotes In Telugu Read More »